چاپ

خدمات واحد تصویر برداری پزشکی به صورت زیر می باشد:

- خدمات بخش تصویر برداری از 7 صبح الی 8 بعدازظهر بجز تعطیلات رسمی ارایه می شود.

برای اطلاع از پزشکان این واحد به قسمت واحدهای تخصصی پزشکی درمانگاه شهید شوریده در سایت مراجعه فرمائید.

 

* مراجعه حضوری و ارائه دستور کتبی پزشک معالج برای اخذ نوبت الزامیست*

 

براي كسب اطلاعات بيشتر درساعات حضور پزشکان با تلفن: 37018315 و 37018443 تماس بگيريد