shooridehclinic@iran.ir
60 401 376 51 98+

1111Picture 030

مجتمع بهداشتی درمانی شهید شوریده در شهریورماه ۱۳۷۸ پس از اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح بطور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این مجموعه در زمینی به وسعت هشتصد متر مربع در چهار طبقه در حاشیه یکی از خیابان های اصلی مشهد بنام بلوار فردوسی ، در فاصله یکصد و پنجاه متری میدان جانباز واقع شده است. در حال حاضر مطابق پروانه بهره برداری و سایر مجوزها  بیست و یک واحد کلنیکی و پاراکلنیکی در زمان بندی های مشخص به ارائه خدمات مشغول هستند.

 مجتمع توسط پزشک دارای MPH با گرایش مدیریت بهداشتی درمانی مدیریت می شود. امور تخصصی درمانی تحت نظر مستمر ده مسئول فنی قرار دارد که توسط بالغ بر یکصد پزشک ، دندانپزشک و کارشناس پروانه دار در رده های مختلف تخصصی و با همکاری حدود صد نفر کادر پشتیبانی مشتمل بر پرستاران و تکنسین های رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و ... که عموماً دارای مدارک دانشگاهی مرتبط هستند، ارائه می شود.

 با توجه به امکانات، تجهیزات و توانمندی ها، بطور متوسط روزانه دوهزاروپانصد خدمت به مراجعین در چهارچوب قراردادهای متعدد با سی سازمان، شرکت بیمه گر و سایر متقاضیان بصورت سرپایی ارائه می شود. چیدمان واحدهای کلنیکی و پاراکلنیکی به صورتیست که سریع ترین و راحت ترین خدمات تشخیصی و درمانی با هزینه های متعارف در اختیار مراجعین قرار می گیرد. در این رهگذر استفاده از امکانات و تجهیزات تخصصی روزآمد، اقبال عمومی و سعی و تلاش همکاران برای کسب رضایتمندی مراجعین، عامل احراز عنوان نمونه در چند مرحله برای مجتمع در سطوح مختلف شده است.

 

uorodinamics

ozontherapi

hepatitis

doctorsplan